Design and Management of Sustainable and Resilient Supply Chains

Behnam Fahimnia, Joseph Sarkis, Srinivas Talluri

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Design and Management of Sustainable and Resilient Supply Chains”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Earth and Planetary Sciences