Determinants of international portfolio investment flows to a small market: Empirical evidence

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

14 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Determinants of international portfolio investment flows to a small market: Empirical evidence”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi