Deterrence, Peer-Effect, and Legitimacy in Anti-Corruption Policy: An Experimental Analysis

Amadou Boly, Robert Gillanders, Topi Miettinen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Deterrence, Peer-Effect, and Legitimacy in Anti-Corruption Policy: An Experimental Analysis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap