Developing a framework for traceability implementation in the textile supply chain

Vijay Kumar, Carina Hallqvist, Daniel Ekwall

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

31 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Developing a framework for traceability implementation in the textile supply chain”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Engineering