Developing and renewing marketing as a scientific discipline through reflexive cocreation

Anu Helkkula*, Eric Arnould

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Developing and renewing marketing as a scientific discipline through reflexive cocreation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences