Development and Validation of the Tertiary Student Locus of Control Scale

Stefan Santokhie, Garth E. Lipps *

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Development and Validation of the Tertiary Student Locus of Control Scale”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology