Digitalization and the greening of supply chains

Joseph Sarkis*, Mahtab Kouhizadeh, Qingyun Serena Zhu

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Digitalization and the greening of supply chains”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap