Digitalizing the Closing-of-the-Loop for Supply Chains: A Transportation and Blockchain Perspective

Abdelghani Bekrar, Abdessamad Ait El Cadi, Raca Todosijevic, Joseph Sarkis*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Digitalizing the Closing-of-the-Loop for Supply Chains: A Transportation and Blockchain Perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap