Digitally connected services: Improvements through customer-initiated feedback

Andrea Birch-Jensen, Ida Gremyr, Arni Halldorsson*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Digitally connected services: Improvements through customer-initiated feedback”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi