Diversity, innovation and entrepreneurship: where are we and where should we go in future studies?

Charlie Karlsson*, Jonna Rickardsson, Joakim Wincent

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Diversity, innovation and entrepreneurship: where are we and where should we go in future studies?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi