Dividend payout decisions under uncertainty: the ownership influence in the early days of the COVID-19 pandemic in Finland

Andreas Lindén, Othmar M. Lehner*, Heimo Losbichler, Minna Martikainen

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dividend payout decisions under uncertainty: the ownership influence in the early days of the COVID-19 pandemic in Finland”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance