Diving into emerging economies bottleneck: Industry 4.0 and implications for circular economy

Luciana Oranges Cezarino, Lara Bartocci Liboni*, Nelson Oliveira Stefanelli, Bruno Garcia Oliveira, Lucas Conde Stocco

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

109 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Diving into emerging economies bottleneck: Industry 4.0 and implications for circular economy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance