Do blockchain and circular economy practices improve post COVID-19 supply chains? A resource-based and resource dependence perspective

Santosh Nandi*, Joseph Sarkis, Aref Hervani, Marilyn Helms

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

14 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Do blockchain and circular economy practices improve post COVID-19 supply chains? A resource-based and resource dependence perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap