Do Ethical Social Media Communities Pay Off? An Exploratory Study of the Ability of Facebook Ethical Communities to Strengthen Consumers' Ethical Consumption Behavior

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

14 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Do Ethical Social Media Communities Pay Off? An Exploratory Study of the Ability of Facebook Ethical Communities to Strengthen Consumers' Ethical Consumption Behavior”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap