Does CEO compensation reflect managerial ability or managerial power? Evidence from the compensation of powerful CEOs

Wei-Ling Song, Kam-Ming Wan*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

41 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Does CEO compensation reflect managerial ability or managerial power? Evidence from the compensation of powerful CEOs”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance