Does Female Representation in Audit Committees Affect Audit Fees?

Kim Ittonen, Sami Vähämaa, Johanna Miettinen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Citera det här