Does innovativeness reduce startup survival rates?

Ari Hyytinen, Mika Pajarinen, Petri Rouvinen*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

90 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Does innovativeness reduce startup survival rates?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap