Does state ownership of banks matter? Russian evidence from the financial crisis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

12 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Does state ownership of banks matter? Russian evidence from the financial crisis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance