Domination, Power, Supremacy: Confronting Anthropolitics with Ecological Realism

Toni Ruuska*, Pasi Heikkurinen, Kristoffer Wilén

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

11 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Domination, Power, Supremacy: Confronting Anthropolitics with Ecological Realism”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Social Sciences