Drivers and outcomes of green tourist attitudes and behavior: Sociodemographic moderating effects

Leonidas C. Leonidou, Dafnis N. Coudounaris, Olga Kvasova*, Paul Christodoulides

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

91 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Drivers and outcomes of green tourist attitudes and behavior: Sociodemographic moderating effects”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences