Drivers and outcomes of political candidate image creation: The role of social media marketing

Magnus Hultman, Sera Ulusoy, Pejvak Oghazi*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

15 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Drivers and outcomes of political candidate image creation: The role of social media marketing”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology