Drivers, types and value outcomes of customer-to-customer interaction: An integrative review and research agenda

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

28 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Drivers, types and value outcomes of customer-to-customer interaction: An integrative review and research agenda”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi