Dynamic assembling in project networks: Learnings from the humanitarian context

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dynamic assembling in project networks: Learnings from the humanitarian context”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences