Dynamics of after-sales managers’ strategizing work: What, why and how

Thommie Burström*, Timothy L. Wilson, Joakim Wincent

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dynamics of after-sales managers’ strategizing work: What, why and how”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Engineering

Computer Science