E-Lifestyle Conceptualization: Measurement Model Validation Using Variance Based Structural Equation Modeling (SEM-PLS)

Siti Hasnah Hassan, T. Ramayah, Osman Mohamed, Amin Maghsoudi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”E-Lifestyle Conceptualization: Measurement Model Validation Using Variance Based Structural Equation Modeling (SEM-PLS)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Social Sciences

Medicine and Dentistry

Economics, Econometrics and Finance