E-lifestyle, Customer Satisfaction, and Loyalty among the Generation Y Mobile Users

Siti Hasnah Hassan Hassan, T. Ramayah, Osman Mohamed, Amin Maghsoudi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”E-lifestyle, Customer Satisfaction, and Loyalty among the Generation Y Mobile Users”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap