E-lifestyle, Customer Satisfaction, and Loyalty among the Generation Y Mobile Users

Siti Hasnah Hassan Hassan, T. Ramayah, Osman Mohamed, Amin Maghsoudi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”E-lifestyle, Customer Satisfaction, and Loyalty among the Generation Y Mobile Users”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science

Economics, Econometrics and Finance

Medicine and Dentistry