Earnings management around Swedish corporate income tax reforms

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)
Filter
Arrangemang av / deltagande i konferens, workshop, kurs, seminarium

Sökresultat