Earnings Quality and Book-to-Market in the Cross Section of Expected Returns

Vasiliki Athanasakou, George Athanassakos

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Earnings Quality and Book-to-Market in the Cross Section of Expected Returns”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi