‘Earnings shocks and tax-motivated income-shifting: evidence from European multinationals’ – revisited

Caroline Schimanski

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”‘Earnings shocks and tax-motivated income-shifting: evidence from European multinationals’ – revisited”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance