Economic policy uncertainty and bankruptcy filings

Elena Fedorova, Svetlana Ledyaeva*, Pavel Drogovoz, Alexandr Nevredinov

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Economic policy uncertainty and bankruptcy filings”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance