Editorial: Artificial Intelligence and Robots in the Service Encounter

Stefanie Paluch, Jochen Wirtz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Editorial: Artificial Intelligence and Robots in the Service Encounter”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi