Effect of the Sarbanes-Oxley act on CEOs' stock ownership and pay-performance sensitivity

Hsihui Chang*, Hiu Lam Choy, Kam Ming Wan

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

14 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of the Sarbanes-Oxley act on CEOs' stock ownership and pay-performance sensitivity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi