Effective multi-tier supply chain management for sustainability

Joseph Sarkis, Ernesto DR. Santibanez Gonzalez, S.C. Lenny Koh

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLedareVetenskaplig

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Effective multi-tier supply chain management for sustainability”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap