Elderly and care personnel’s user experiences of a robotic shower

Charlotte Bäccman*, Linda Bergkvist, Per Kristensson

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Elderly and care personnel’s user experiences of a robotic shower”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Nursing and Health Professions

Engineering

Psychology