Elinkeinoverolaki käytännössä

Matti Kukkonen, Risto Walden

Forskningsoutput: Bok/rapportBokYrkesinriktad

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Elinkeinoverolaki käytännössä”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance