Emerging partnerships between non-profit organizations and companies in reverse supply chains: Enabling valorization of post-use textile

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Emerging partnerships between non-profit organizations and companies in reverse supply chains: Enabling valorization of post-use textile”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science