Employee emotional displays in the extended service encounter: A happiness-based examination of the impact of employees depicted in service advertising

Magnus Söderlund, Hanna Berg*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

13 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Employee emotional displays in the extended service encounter: A happiness-based examination of the impact of employees depicted in service advertising”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology

Social Sciences