Employee well-being: the role of perceived competence

Susanna Kultalahti, Riitta Viitala, Maija Hujala, Tauno Kekale*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Employee well-being: the role of perceived competence”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology