Energy efficiency in logistics through service modularity: the case of household waste

Jessica Wehner, Ceren Altuntas Vural, Arni Halldorsson*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Energy efficiency in logistics through service modularity: the case of household waste”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap