Engaging users in the sharing economy: Individual and collective psychological ownership as antecedents to actor engagement

Jonathan J. Baker*, Treasa Kearney, Guarangi Laud, Maria Holmlund

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Engaging users in the sharing economy: Individual and collective psychological ownership as antecedents to actor engagement”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Mathematics