Englishization and the Politics of Knowledge Production in Management Studies

Mehdi Boussebaa, Janne Tienari*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

54 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Englishization and the Politics of Knowledge Production in Management Studies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Arts and Humanities