Englishization and the Politics of Knowledge Production in Management Studies

Mehdi Boussebaa, Janne Tienari*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Englishization and the Politics of Knowledge Production in Management Studies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap