Entrepreneurial orientation, firm market power and opportunism in networks

Todd Morgan*, Sergey Anokhin, Joakim Wincent

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

33 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Entrepreneurial orientation, firm market power and opportunism in networks”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences