Entrepreneurship and Poverty Alleviation: The Importance of Health and Children’s Education for Slum Entrepreneurs

Dean A. Shepherd*, Vinit Parida, Joakim Wincent

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

52 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Entrepreneurship and Poverty Alleviation: The Importance of Health and Children’s Education for Slum Entrepreneurs”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance

Psychology

Social Sciences