Entrepreneurship and well-being: The role of psychological autonomy, competence, and relatedness

Nadav Shir, Boris N. Nikolaev, Joakim Wincent

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

184 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Entrepreneurship and well-being: The role of psychological autonomy, competence, and relatedness”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology