Environmental goods valuations for social sustainability: A conceptual framework

Aref Agahei Hervani, Joseph Sarkis, Marilyn M. Helms*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

16 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Environmental goods valuations for social sustainability: A conceptual framework”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Medicin och livsvetenskap