Ethical Reputation of Financial Institutions: Do Board Characteristics Matter?

Laura Baselga-Pascual, Antonio Trujillo-Ponce, Emilia Vähämaa, Sami Vähämaa

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

42 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ethical Reputation of Financial Institutions: Do Board Characteristics Matter?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance