Evaluating measures of adverse financial conditions

Mikhail V. Oet, Dieter Gramlich, Peter Sarlin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evaluating measures of adverse financial conditions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance