Evaluating publications across business disciplines: Inferring interdisciplinary "exchange rates" from intradisciplinary author rankings

Timo Korkeamäki, Jukka Sihvonen, Sami Vähämaa

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evaluating publications across business disciplines: Inferring interdisciplinary "exchange rates" from intradisciplinary author rankings”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi