Evaluation of rural roads construction alternatives according to seasonal service accessibility improvement using a novel multi-modal cost-time model: A study in Nepal's remote and mountainous Karnali province

Robert Banick*, Andries Heyns, Suraj Regmi

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evaluation of rural roads construction alternatives according to seasonal service accessibility improvement using a novel multi-modal cost-time model: A study in Nepal's remote and mountainous Karnali province”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Engineering

Social Sciences

Mathematics