Ex Ante Predictability of Rapid Growth: A Design Science Approach

Ari Hyytinen*, Petri Rouvinen, Mika Pajarinen, Joosua Virtanen

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ex Ante Predictability of Rapid Growth: A Design Science Approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Mathematics

Computer Science

Medicine and Dentistry